I Veas legger vi vekt på å styre vår virksomhet etter norsk lov og i tråd med god forretningsskikk, OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv og våre etiske retningslinjer.

For å styre prosesser og aktiviteter bruker vi ledelsessystemet for kvalitet og miljø og overvåker blant annet hvordan produksjonen vår påvirker omgivelsene rundt oss og følger opp og kartlegger arbeidsmiljøet i Veas.
Veas stiller strenge krav til egen virksomhet, men er også opptatt av hele verdikjeden og gjør grundige vurderinger av leverandører og samarbeidspartnere før vi inngår avtaler. Ved kontraktsinngåelse må leverandørene blant annet signere på at de følger norsk lov, Veas’ etiske retningslinjer for leverandører og prinsipper for god forretningsskikk. Vi forventer at leverandørene krever det samme av sine underleverandører og andre samarbeidspartnere.
I tillegg fyller leverandørene ut det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som er et midlertidig bevis for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og eventuelle utvelgelseskriterier.

Leverandørene Veas har inngått avtale med, vurderes blant annet ved å utføre risikobaserte leverandørevalueringer og revisjoner. Dette gjør vi for å forsikre oss om at leverandøren tilfredsstiller kravene i alle ledd, og at eierstyring og selskapsledelse er tilfredsstillende.
Veas utfører også aktsomhetsvurderinger av leverandørene ved at vi vurderer risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Formålet med dette er å kunne sette inn tiltak der det er nødvendig og for å forebygge og unngå negativ påvirkning på mennesker, dyr og miljø.

Det å kartlegge og holde oversikt over leverandørkjeden er et svært omfattende arbeid. Veas ønsker å være transparent og åpen om våre aktsomhetsvurderinger og verdikjede. Dersom du har spørsmål om dette, kan du sende en e-post til veas@veas.nu.