Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal å jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.
Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.
Her kan du laste ned Veas’ redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven.