Veas skal levere maksimal samfunnsnytte

Veas forplikter seg til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet for kvalitet, HMS og ytre miljø ved:

 

 • å følge lover og regler som gjelder for vår virksomhet
 • å ha kontroll på våre samsvarsforpliktelser
 • å styre våre prosesser og aktiviteter for å kunne levere produkter og tjenester som tilfredsstiller myndighets- og kundekrav
 • å jobbe systematisk med å redusere vår miljøpåvirkning og forbedre miljøprestasjonen
 • å jobbe systematisk for å drive vår virksomhet så energieffektivt som mulig
 • å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet for at Veas skal være en trygg og god arbeidsplass
 • å jobbe for at ingen skal utsettes for fare på arbeidsplassen, og alle skal komme trygt hjem etter endt arbeidsdag
 • å ha en risikobasert tilnærming i alle deler av vårt arbeid
 • å ha systematisk oppfølging av mål, resultater og hendelsesbehandling
 • å levere sporbare og kvalitetssikrede måledata
 • å jobbe systematisk med utvikling av markedsrettede og bærekraftige produkter og tjenester
 • å sørge for kunnskapsrike medarbeidere som sikrer høy kundetilfredshet og økt kundelojalitet
 • å oppfylle krav stilt i NS-EN ISO 9001:2015
 • å oppfylle krav stilt i NS-EN ISO 14001:2015
 • å oppfylle krav stilt i NS-EN ISO/IEC 17025:2017

 

Mål utarbeides årlig for å etterleve våre policy for kvalitet, HMS og ytre miljø.