Veas skal levere maksimal samfunnsnytte

Veas forplikter seg til kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet gjennom:

 

 • å følge lover og regler for helse, miljø og sikkerhet
 • å levere produkter og tjenester som tilfredsstiller myndighets- og kundekrav
 • å jobbe systematisk med å redusere vår miljøpåvirkning og forbedre miljøprestasjonen
 • å jobbe systematisk med risikostyring
 • å ha systematisk oppfølging av mål, resultater og hendelsesbehandling
 • å levere sporbare og kvalitetssikrede måledata
 • å jobbe systematisk med utvikling av markedsrettede og bærekraftige produkter og tjenester
 • å sørge for kunnskapsrike ansatte som sikrer en kjøpsopplevelse som skaper høy kundetilfredshet og økt kundelojalitet
 • å overholde organisasjonenes samsvarsforpliktelser
 • å kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø, kvalitet og HMS
 • å oppfylle krav stilt i NS-EN ISO 9001:2015
 • å oppfylle krav stilt i NS-EN ISO 14001:2015
 • å oppfylle krav stilt i NS-EN ISO/IEC 17025:2017

 

Mål utarbeides årlig for å etterleve vår kvalitets- og miljøpolicy.