Beredskap

VEAS bruker blant annet metanol og en oksiderende syre i renseprosessen. Lagerbeholdningen av disse stoffene er av en slik mengde at bedriften er kategorisert som en storulykkebedrift etter § 6 i storulykkeforskriften. Lagring og bruk av stoffene er meldt inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Verken den sterkt oksiderende syren eller metanol forventes å kunne eksponere allmennheten for risiko, og de mest alvorlige scenarioene vil ikke gi varmestråling utenfor VEAS’ eiendom. Anlegget er hovedsakelig lokalisert inne i fjellanlegget, og det er kun enkelte installasjoner som ligger utendørs (fylling og lagring av metanol og kalk).  VEAS’ anlegg er plassert innerst i en blindvei, og trafikken som passerer forbi er derfor begrenset, men kyststien går rett forbi området.  VEAS har satt opp skilt og trapp slik at man kan komme til kyststien uten å gå tett opptil fyllestasjonen for metanol og kalk.

VEAS oppmuntrer forbipasserende til å følge skiltene og benytte trappene for å unngå å passere området hvor fylling av metanol og kalk utføres. Anbefalt trasé er merket av på kartet.

Det er usannsynlig at eventuelle hendelser på VEAS vil berøre områder utenfor VEAS’ eiendom.
VEAS har eget industrivern som går til operativ innsats dersom det skulle oppstå en alvorlig situasjon med fare for liv, helse, eller miljø. Dette innebærer blant annet å sende ut vakter og sperre av området.  Dersom noen befinner seg på VEAS’ eiendom i en slik situasjon, vil de møte innsatsgruppen og få beskjed om hva de skal gjøre. I de fleste tilfeller vil det være å forlate området.
VEAS vil informere naboer og nærliggende virksomhet om hendelsen på vår hjemmeside og i sosiale medier, og i enkelte tilfeller vil vi sende ut en pressemelding.

Informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon.