Forretningsutvikler

Vår nye forretningsutvikler vil få ansvar for å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter og strategier for å øke salget og veksten til selskapet. Du vil jobbe i grensesnittet mellom vår interne driftsorganisasjon og markedet med å koordinere og følge opp aktiviteter, kommunikasjon og salgs- og produksjonsplanlegging. 

I Veas går vi på jobb hver dag for å sikre livet i og rundt Oslofjorden og sørger for at ressursene i avløpsvannet blir til nye produkter. Veas har en bevisst strategi og holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar. Vårt overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte, og vi har ambisjoner om å ta en bredere rolle enn bare å rense avløpsvannet fra kommunene rundt Oslofjorden.

Les mer om stillingen på finn.no