Forskning og utvikling

Veas forvalter avløpsressursene fra Oslo, Bærum og Asker og er derfor en naturlig arena for forskning, utvikling og testing. Vi ønsker å være en konstruktiv og attraktiv samarbeidspartner for forsknings- og utdanningsmiljøer og for leverandørbransjen, og Veas deltar derfor aktivt i relevante forsknings- og utviklingsprosjekter.

I 2040 skal vi ikke ha noen uønskede utslipp fra virksomheten vår. I tillegg skal vi skape økonomiske verdier av ressursene i avløpsvannet og ta en tydelig rolle i den sirkulære økonomien.