Forskning og utvikling

DTS VANN

Digital tvillingsimulator for vannrenseanlegg

Prosjektbeskrivelse

Sammen med Oslo MET Storbyuniversitetet skal Veas beskrive behovet i en digital tvilling til Veas sine vannrenseprosesser og søke etter egnet teknologi for dette.

RFF Viken støtter oppgaven med kvalifiseringsprosjektmidler på inntil 219 000 kroner.

Befolkningsvekst og klimaendring øker mengde avløpsvann og overvann i Viken fylkeskommune. For å møte fremtidige krav for bedre vannkvalitet og større vannrensekapasitet uten store investeringer til nybygging, er det helt essensielt å satse på nyskapende teknologi for kunnskapsoppbygging, prosessoptimalisering, energieffektivisering, minimering av miljøpåvirkning og grønnere arbeidsmiljø.

DTS VANN skal utvikle teknisk kravspesifikasjon for en multifunksjonell digital tvillingsimulator, og sammenligne eksisterende simulatorprodukter og etablere partnerskap med teknologibedrifter og forskningsinstitutter i Viken fylkeskommune.

Et hovedprosjekt vil kunne skape nye teknologiske nyskapninger og øke synergier i næringslivet i Viken-området.

En digital tvillingsimulator for vannrenseprosesser skal ha følgende funksjoner:

  1. Data- og modellbasert prediktiv støtte for prosessoperatører i daglig prosesstyring, og dermed minimere miljøpåvirkning, optimalisere kjemikaliebruk og energibruk i Veas' vannrenseanlegg
  2. Verktøy for prosessoptimalisering og testing av fremtidige modifikasjoner for kostnadseffektiv drift samt gi mulighet for å utnytte marginene i eksisterende infrastruktur før utbygging er nødvendig
  3. Opplæringssystem som sørger for effektiv kompetanseoppbygging blant driftspersonell.

Prosjektvarighet

01.09.2020–31.01.2021

Økonomisk prosjektstøtte

DTS VANN er støttet med kvalifiseringsmidler RRF Viken med inntil 219 000 kroner.

Samarbeidspartnere

Oslo MET ved Tiina Komulainen