Ledige stillinger

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med dyktige personer som har lyst til å jobbe i Veas, så send oss gjerne din CV på veas@veas.nu

Fagleder mekaniske installasjoner og utstyr

10. august, 2021

For å lede vårt team av mekanikere og vedlikeholdsingeniører søker vi nå en fagleder for mekaniske installasjoner og utstyr i en nyopprettet stilling. Teamet har ansvar for mekaniske installasjoner og utstyr i vårt prosessanlegg og på våre påslipp, i tillegg til det mekaniske i våre utviklings- og forbedringsprosjekter. Faglederen har det overordnede ansvaret for at installasjoner og utstyr er i henhold til lovkrav, dagens standarder og muliggjør optimal drift.