Ledige stillinger

Prosessoperatør

16. mai, 2022

Hos oss jobber våre prosessoperatører med å hente ut ressursene i avløpsvannet før det rensede vannet slippes ut i Oslofjorden - til glede for livet både i og rundt fjorden. Operatørene våre drifter også et raffineringsanlegg for flytende biogass som gjør at tungtransport kan kjøre på biogass i stedet for diesel. Så vårt arbeid har ringvirkninger langt utover det å sikre en renere Oslofjord.

Forretningsutvikler

16. mai, 2022

Vann- og avløpssektoren har et vedlikeholdsbehov som for hele landet tilsvarer investeringer på 320 milliarder kroner fram mot år 2040. Denne regningen sendes uavkortet til deg og meg. Vi tror det er mulig å gjøre noe med dette. Med smarte løsninger, innovasjon og markedsinnstilling skal Veas gå foran og vise at det er mulig å skape verdier av ressurser i avløpsvannet. Vi skal vise at ulekkert råstoff kan forvandles til nyttige og klimasmarte produkter ved hjelp av dedikerte medarbeidere og noen milliarder bakterier. Da blir også din regning fra kommunen mindre.

Konsernregnskapssjef

28. april, 2022

Motiveres du av å jobbe i en fremtidsrettet bedrift med et viktig samfunnsoppdrag? I Veas går vi på jobb hver dag for å sikre livet i og rundt Oslofjorden og at ressurser fra avløpsvannet blir nyttiggjort til det fulle. Dette mener vi er mulig å gjøre samtidig som konsernet skaper verdier. For å styrke vår økonomiavdeling søker vi nå en konsernregnskapssjef i en nyopprettet stilling.

Les hele stillingsannonsen her