Ledige stillinger

Prosessoperatør

24-08-2023

Motiveres du av å jobbe i en fremtidsrettet bedrift med et viktig samfunnsoppdrag? Hos oss jobber våre prosessoperatører med å hente ut ressursene i avløpsvannet før det rensede vannet slippes ut i Oslofjorden - til glede for livet både i og rundt fjorden. Operatørene våre drifter også et raffineringsanlegg for flytende biogass som gjør at tungtransport kan kjøre på biogass i stedet for diesel. Så vårt arbeid har ringvirkninger langt utover det å sikre en renere Oslofjord. Vårt overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte, og Veas har ambisjoner om å ta en bredere rolle enn bare å rense avløpsvannet fra kommunene rundt Oslofjorden.

Laboratorieingeniør, vikariat

16-08-2023