Det ytre miljøet

En av Veas´ oppgaver er å bidra til en renere Oslofjord. Selskapet skal opprettholde et effektivt og driftssikkert anlegg og ha fokus på å utnytte stoffer som ellers ville ha påvirket det ytre miljøet negativt. Anlegg og prosess må tilpasses befolkningsvekst i regionen, klimaendringer og endrede krav og forventninger.

Den generelle miljøbevisstheten i befolkningen har økt de senere årene, men både forbrukere og virksomheter trenger å bli minnet om hva som skal – og ikke skal – i avløpet.

VEAS vil fortsette det forebyggende arbeidet sammen med eierkommunene, blant annet ved å informere om hvordan mengden søppel og miljøbelastende stoffer i avløpsvannet kan reduseres.

Selskapet vil også jobbe systematisk med å måle VEAS´ miljøytelse. Dette fører til nye forventninger og krav til våre leverandører.