Aktuelt

Veas-anlegget går for fullt under ekstremværet "Hans"

08-08-2023

Det siste døgnet har det kommet så mye vann til Veas-anlegget at ekstrakapasiteten for å håndtere store avløpsmengder er overskredet, selv om Veas-tunnelen har stor transport- og lagringskapasitet og regnvannsrenseanlegget går for fullt. Vår sikkerhetsventil ved store mengder nedbør er å kjøre overløp. Da går fortynnet avløpsvann urenset ut i fjorden. Dette gjør vi for at avløpssystemene ikke skal bli ødelagt og for å unngå at avløpsvann skal ta ukontrollerte veier som gjør større skade, for eksempel trenge inn i kjellere eller føre til oversvømmelser. Når den kritiske grensen er nådd, ledes overløpet fra Veas-tunnelen via en egen tunnel som ender på dypt vann utenfor Sollerud i Lysakerfjorden. Overløpsvannet slippes ut på mellom 25 og 30 meters dyp, 300-400 meter fra land.  

Veas lanserer selskap for bio-CO2

07-06-2023

Veas Marked har etablert Hoop CO2 AS, for fangst, raffinering og salg av bio-CO2 til mat- og drikkevarebransjen. Selskapet er et heleid datterselskap av Veas Marked, og ledes av Kjetil Wang-Hansen.

Fjordredningskonferansen 7. juni 2023

03-02-2023

I år som i fjor arrangerer vi Fjordredningskonferansen ved Oslofjordmuseet i Vollen sammen med Asker kommune , Oslofjordmuseet og Oslofjordens Friluftsråd. Vi gleder oss til en spennende dag med kunnskapsdeling og debatt. Hold av datoen allerede nå! Vi legger ut informasjon fortløpende: https://lnkd.in/dU2He9kV

To nye prosesshaller øker rensekapasiteten

13-12-2022

Tirsdag 13. desember 2022, åpnet Veas offisielt to nye fjellhaller som øker rensekapasiteten betraktelig. De to nye prosesshallene gjør at Veas er godt rustet til å rense mer avløpsvann i fremtiden. 

Helhetlig tilnærming er nøkkelen

07-11-2022

En rapport fra Norconsult viser at Veas må se på hele Oslofjorden når utslippene våre skal vurderes, og at påvirkningen fra ytre Oslofjord sannsynligvis er større enn tidligere antatt.

Vant inspirasjonspris for doktorgradsarbeid

26-09-2022
Vi har mange flinke ansatte her på Veas. Kjell Rune Jonassen er en av dem, og fredag fikk han Alf Bjørseths Inspirasjonspris. Prisen er på 100.000 kroner og tildeles årlig av NMBU til det beste doktorgradsarbeidet utført ved NMBU innen temaene fornybar energi og/eller biovitenskap. Formålet med prisen er å inspirere til mer forskning innenfor disse områdene. Les mer om hvorfor Kjell Rune vant prisen: https://www.nmbu.no/aktuelt/node/46018 (Foto: Eivind Norum)

 

Informasjon om gasslekkasje 27. juli

28-07-2022

Sent onsdag kveld, 27. juli, oppdaget vaktene ved Veas en gasslekkasje i området ved bioreaktorene der slammet fra renseprosessen utråtnes og det dannes rågass.  Gassalarmen gikk, og vaktene forholdt seg til gjeldende beredskapsplan og informerte både internt og eksternt og kontaktet blant annet brannvesenet. Brannvesenet varslet i sin tur politi og ambulanse, og nødetatene rykket ut.

Vellykket Fjordredningskonferanse

13-05-2022

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide åpnet konferansen på Oslofjordmuseet med å varsle krav om bedre nitrogenrensing i fjorden. Avrenning fra landbruket og dårlig kloakkrensing skaper problemer for Oslofjorden. 

Fra venstre Lene Conradi, Sirin Stav og Lisbeth Hammer Krog. Foto Torbjørn Tandberg

Milepæl på Veas – ny eierform er verdt å feire

02-02-2022

Storfint besøk på Veas i dag! Eierne våre – Oslo, Bærum og Asker kommune – representert ved vår nye generalforsamling, ordfører Lene Conradi, Asker, byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav, Oslo og ordfører Lisbeth Hammer Krog fra Bærum fikk se seg om i renseanlegget og på raffineringsanlegget for biogass. De besøkte oss i anledning markeringen av at Veas nå har blitt et aksjeselskap.

Utallige timer med utvikling av konseptet på laboratoriet har ledet frem til lovende resultater i feltforsøk, og vi er nå klare for å øke teknologimodenheten. Fra venstre: Kjell Rune Jonassen (Veas), Elisabeth G. Hiis og Silas Vick (NMBU) foran den autonome gassmålingsroboten som måler klimagassutslipp fra jord.(Foto: Lars Bakken, NMBU)

Lystgasspisende bakterier reduserer utslipp av klimagass

17-12-2021

Visste du at klimagassen lystgass (N2O) har 300 ganger større klimapåvirkning enn CO2? Og at lystgassutslipp står for om lag en tredjedel av det totale klimagassutslippet fra verdens matproduksjon?

Illustrasjonen av Kompostverket er laget av Kristian Eliassen i SPIR Arkitekter.

Et lukket komposteringsanlegg vil løse fremtidens behov i VA-bransjen – Veas Marked etablerer Kompostverket

18-10-2021

Veas Marked planlegger etablering av et lukket komposteringsanlegg på 13.000 kvadratmeter – Kompostverket – på Henningsmoen ved Slitu i Indre Østfold kommune. 11. oktober vedtok generalforsamlingen i Veas Marked å gå videre med denne investeringen.

Informasjonsmøte for Veas' naboer 29. september

21-09-2021

Veas har store ambisjoner fram mot 2040: Vi skal ikke slippe ut noen skadelige stoffer eller lukt til vann, jord og luft, vi skal skape verdier av ressursene i avløpsvannet, og vi skal være en god nabo. For noen år siden hadde vi store utfordringer knyttet til lukt, og vi vet at flere av dere fortsatt er plaget av lukt fra Veas, særlig i sommermånedene når det er varmt og tørt.

Foto: Knut Bry

Vannprøver viste ingen spor av utslipp

05-08-2021

Gode nyheter fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA)  og Fagrådet for for vann og avløpsteknisk  samarbeid i indre Oslofjord: NIVA kunne ikke spore tegn til utslippet i forbindelse med hendelsen i mai da vi fikk kortslutning i en transformator. Fagrådet overvåker miljøforholdene i indre Oslofjord, og NIVA utfører jevnlige tokt og tar vannprøver på vegne av Fagrådet. Siste rapport fra 18. mai, en uke etter utslippet, viser at det var lave verdier av næringssalter i Lysakerfjorden. Les fullstendig rapport på www.indre-oslofjord.no.

Store nedbørsmengder forårsaket overløp i natt

18-06-2021

Ved midnatt var det kraftige lokale regnbyger som beveget seg over nedslagsfeltene for Veas-tunnelens påslipp. Dette medførte raske svingninger og til tider store vannmengder på kort tid i vårt avløpssystem.

Utilsiktet overløp grunnet kortslutning

11-05-2021

I natt kl. 01.15 fikk vi en kortslutning i en av våre hovedtrafoer til prosessanlegget. Det ble raskt konkludert med at den rundt fem tonn tunge trafoen måtte byttes. Ny trafo er nå i ferd med å bli montert. På grunn av hendelsen mistet vi strøm til hovedanlegget og sparer opp vann i magasinene. Rundt kl. 06.00 i morges startet et utilsiktet overløp på Lysaker. Vi forventer å kunne avslutte overløpet ca. to til tre timer etter at strømmen er tilbake og anlegget har startet opp igjen. OPPDATERING: Fra ca. kl. 14.30 har renseanlegget vært i normal drift igjen.

« Forrige 1 2 3 4