Aktuelt

Laboratorieingeniør, vikariat

16-08-2023

 

For å sikre at det rensede vannet og produktene vi leverer holder riktige verdier tas det prøver som vårt laboratorie analyserer. Vår kollega skal i permisjon og vi søker derfor etter hennes vikar for å fylle rollen som laboratorieingeniør fram til hun er tilbake september 2024.

Hos oss vil du gjøre prøvepreparering og gjøre kjemisk analyse av avløpsvann, avløpsslam og andre produkter som vi produserer. Analyseteknikkene vi bruker er gravimetri, titrering, spektroskopi, FIA, CV-AFS, ICP-MS, Kjeldahl nitrogen, TOC, biologisk- og kjemisk oksygenforbruk og andre enklere analysemetoder. Det er viktig at du jobber nøyaktig og strukturert og trives med å følge arbeidsprosedyrer. Vårt laboratorium er akkreditert etter ISO/IEC 17025, vi har derfor kontinuerlig opplæring innen standarden og våre rutiner og jobber hele tiden med å gjøre prosedyrene enda bedre.

Arbeidshverdagen består også av å rapportere resultater og det gjør vi i et system som heter WiLabLIMS. Det er også noe PC-arbeid knyttet til revidering av prosedyrer og avvikshåndtering i vårt kvalitetssystem TQM.

 

Kvalifikasjoner

  • Bachelor eller master innen kjemifag
  • Erfaring med kjemisk analyse
  • Erfaring fra akkreditert laboratorium er en fordel, men ikke et krav
  • Selvstendig, nøyaktig og strukturert
  • Trives med å jobbe i samarbeid med andre

Les hele stillingsannonsen her: Motiveres du av å jobbe med bærekraft? | FINN.no