Aktuelt

Fagansvarlig anskaffelser

25. november, 2022

Motiveres du av å jobbe i en fremtidsrettet bedrift med et viktig samfunnsoppdrag? I Veas går vi på jobb hver dag for å sikre livet i og rundt Oslofjorden, og for at ressurser fra avløpsvannet blir utnyttet. Vi søker nå etter en fagansvarlig anskaffelser til å inngå i vår økonomiavdeling. Avdelingen består av et team på sju dedikerte medarbeidere med ansvar for drifts- og prosjektøkonomi, controlling, regnskap, logistikk og anskaffelser, som alle rapporterer til fagleder økonomi.

Les hele stillingsannonsen her

I denne stillingen vil du ha fagansvaret for anskaffelser i Veas-konsernet. Anskaffelsene utføres av de ansvarlige i de ulike avdelingene våre, men du vil planlegge og tilrettelegge gjennomføringen og være en rådgiver for prosessen og passe på at alt går riktig for seg. De fleste av de anskaffelser som gjennomføres skal følge LOA og FOA (Lov og forskrift om offentlige anskaffelse) så det er en fordel om du har kjennskap til dette.

Du holder oversikt over gjeldende kontrakter og rammeavtaler og planlegger nye utlysninger når det nærmer seg utløpsdato. Du følger også med på at våre kontraktsansvarlige følger opp sine leverandører slik at konsernet får de tjenestene og vilkårene som er avtalt i kontraktene.

For å lykkes i stillingen er det viktig å jobbe med god struktur og orden. Hos oss er det høy aktivitet og tett samarbeid på tvers av avdelingene, så du må trives med å jobbe fremoverlent og i samarbeid med din avdeling og øvrig organisasjon.

Veas er ISO-sertifisert og har velfungerende kvalitet- og ledelsessystemer. Det vil være ditt ansvar å følge opp årlige revisjoner samt å vedlikeholde dokumenter og struktur som tilhører ditt fagområde.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdannelse innen økonomi, juss, administrasjon eller lignende
  • God anskaffelsesfaglig kompetanse og forståelse
  • Kunnskap om lov og forskrift for offentlige anskaffelser
  • Erfaring med TendSign eller tilsvarende verktøy


Vi tilbyr

  • En sentral posisjon hos en viktig og fremtidsrettet samfunnsaktør
  • Flat struktur og reell mulighet til å påvirke
  • Engasjerte og dyktige kollegaer
  • Muligheter for videreutvikling, kompetanseheving og videreutdanning
  • Konkurransedyktig lønn
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger


Du søker stillingen ved å følge lenke i "Søk her"-knappen i annonsen og registrerer din søknad og CV der. Aktuelle søkere vil bli kalt inn fortløpende.

Veas er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Om arbeidsgiveren

Veas renser avløpsvann fra befolkning og næringsvirksomhet i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden og gjenvinner ressurser i form av varme, biogass og jordforbedringsmiddel. Vi behandler vann fra eierkommunene tilsvarende 867.000 personer. Virksomheten omfatter anlegget på Bjerkås i Asker og del av den store avløpstunnelen som går helt fra Oslo og ut til Bjerkås. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 100 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. Vi er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for arbeidsplassen og det viktige arbeidet vi gjør