Prosessoperatør

21. november, 2018

Motiveres du av å jobbe i team for å løse problemer? Synes du at det er spennende å tenke nytt og er opptatt av miljøet? VEAS søker deg som er engasjert, driftig og lærevillig til stillingen som prosessoperatør.

Vi har gode opplæringsprogram. Dersom du har motivasjonen, har vi en spennende jobb til deg! VEAS' prosessanlegg er i stadig utvikling. Vi er alltid på jakt etter å løse utfordringer på best mulig måte og tar i bruk ny teknologi. Som prosessoperatør vil du involveres i spennende og fremtidsrettede prosjekter.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i kjemiprosess eller annet teknisk fag
 • Relevant arbeidserfaring eller annen relevant utdanning som kan kompensere for krav om fagbrev
 • Nøyaktig, systematisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner - flytende i norsk, muntlig og skriftlig
 • Serviceinnstilling
 • Selvgående, med evne til å ta initiativ til, planlegge og gjennomføre prosesser
 • Gode IT-kunnskaper

 

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å ta fagbrev i kjemiprosessfaget
 • Spennende oppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn i henhold til lokal lønnsstige

 

Ta gjerne kontakt med produksjonssjef Kjetil Wang-Hansen på mobil 404 27 656 eller e-post kjha@veas.nu dersom du har spørsmål. Søknaden merkes "prosessoperatør" og sendes med CV til veas@veas.nu. Søknadsfrist: 31. desember.

VEAS er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Om arbeidsgiveren
VEAS-anlegget ligger vakkert til ved fjorden på Bjerkås i Asker. Anlegget renser avløpsvann fra mer enn 600 000 personer og bidrar til at alle kan nyte godt av en ren Oslofjord. Vi er landets største renseanlegg med en samlet omsetning på 300 millioner kroner og eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker. Mer enn én million mennesker rundt Oslofjorden er direkte berørt av arbeidet vårt, og det forventes en betydelig befolkningsvekst i regionen fremover. Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar. Vårt overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte. Økt fokus på ressursutnyttelse og kretsløpstenking i samfunnet gir VEAS nye muligheter og utfordringer. Nå arbeider vi for å realisere et av Norges største biogassanlegg. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 90 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. VEAS er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for VEAS og det viktige arbeidet vi gjør.