Læreplasser i fagene automasjon og kjemiprosess

14. januar, 2021

Veas søker engasjerte og lærevillige lærlinger innen automasjons- og kjemiprosessfaget fra høsten 2021. Lærlinger ved Veas deltar i daglig drift. Dette innebærer å hjelpe til med ulike oppgaver i produksjon, vedlikehold eller prosjektgjennomføring.