Automatiker

7. januar, 2019

Vi søker en engasjert, driftig og kompetent automatiker

Frist: 31.01.2019
Varighet: Fast

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

Vedlikehold og endring av elektro- og automasjonstekniske installasjoner
Feilsøking
Bidra til å opprettholde den daglige driften av VEAS-anlegget
Bidra i utsjekk og sette i drift nyanlegg
Dokumentasjon og rapportering i vedlikeholdssystemet vårt
Sikre at interne krav og myndighetskrav overholdes

Kvalifikasjoner:

Fagbrev automatiker
Eventuelt teknisk fagskole eller annet relevant fagbrev
God kjennskap innen måle- og reguleringsteknikk
Erfaring fra prosessindustri foretrekkes
Høy teknisk kompetanse
Nøyaktig, systematisk og strukturert
Gode kommunikasjonsevner –  flytende i norsk, muntlig og skriftlig
Serviceinnstilling
Selvgående – med evne til å ta initiativ til, planlegge og gjennomføre prosesser
God kunnskap med IT-systemer, adgangskontroll og kameraovervåking er ønskelig

VEAS tilbyr:

Spennende oppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
Kompetanseutvikling
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter lokal lønnsstige og fagkompetanse

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til teknisk sjef Magne Eknes tlf. 996 06 074, e-post: me@veas.nu. Søknad merkes "Automatiker" og sendes med CV til veas@veas.nu. Søknadsfrist: 31.01.2019.

VEAS er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Les hele annonsen på finn.no

Om arbeidsgiveren
VEAS-anlegget ligger vakkert til ved fjorden på Bjerkås i Asker. Anlegget renser avløpsvann tilsvarende utslippet fra 750 000 personer og bidrar til at alle kan nyte godt av en ren Oslofjord. Vi er landets største renseanlegg med en samlet omsetning på 300 millioner kroner og eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker. Mer enn én million mennesker rundt Oslofjorden er direkte berørt av arbeidet vårt, og det forventes en betydelig befolkningsvekst i regionen fremover. Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar. Vårt overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte. Økt fokus på ressursutnyttelse og kretsløpstenking i samfunnet gir VEAS nye muligheter og utfordringer. Nå arbeider vi for å realisere Norges nest største biogassanlegg. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 90 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. VEAS er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for VEAS og det viktige arbeidet vi gjør