Forretningsutvikler

16. mai, 2022

Vann- og avløpssektoren har et vedlikeholdsbehov som for hele landet tilsvarer investeringer på 320 milliarder kroner fram mot år 2040. Denne regningen sendes uavkortet til deg og meg. Vi tror det er mulig å gjøre noe med dette. Med smarte løsninger, innovasjon og markedsinnstilling skal Veas gå foran og vise at det er mulig å skape verdier av ressurser i avløpsvannet. Vi skal vise at ulekkert råstoff kan forvandles til nyttige og klimasmarte produkter ved hjelp av dedikerte medarbeidere og noen milliarder bakterier. Da blir også din regning fra kommunen mindre.

Les hele stillingsannonsen her

For å nå målet vårt, må vi utvikle flere produkter og tjenester i årene som kommer. Vi er nå på jakt etter en forretningsutvikler for å styrke markedsavdelingen vår. En som kan hjelpe oss med å identifisere og utvikle de kommersielle mulighetene i konsernet. Det vi gjør er nybrottsarbeid, så du må se muligheter der andre ser begrensninger og jobbe godt selvstendig og i samarbeid med øvrig organisasjon. Som forretningsutvikler hos oss vil du være direkte involvert i blant annet markeds- og lønnsomhetsanalyser, utvikle markeds- og forretningsplaner som vil være helt i spydspissen i vår bransje og bidra i strategiprosesser. Våre forretningsutviklere har også ansvar for avtaleforhandlinger og kontraktsinngåelser så du må trives med å også jobbe strukturert i hele prosessen fra idé og analyse til realisering av forretningsidéer.

Stillingen inngår i vår markedsavdeling og rapporterer til markedssjef, men jobber tett med ledergruppen og fagmiljøer i hele konsernet. Noe reiseaktivitet må påregnes for å orientere seg i bransjen og innenfor nye markedsområder.

Vi tilbyr

  • En sentral posisjon hos en viktig og fremtidsrettet samfunnsaktør
  • Flat struktur og reell mulighet til å påvirke konsernet og det som skjer
  • Engasjerte og dyktige kolleger
  • Muligheter for videreutvikling, kompetanseheving og videreutdanning
  • Konkurransedyktig lønn
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
     

Spørsmål om stillingen kan rettes til markedssjef Per Torp, kontaktinformasjon er listet opp øverst i annonsen. Du søker på stillingen ved å følge lenke i "Søk her"-knappen i annonsen og registrerer din søknad og CV der. Vi vil vurdere søknader og kalle inn til intervju forløpende, så søk gjerne så snart som mulig.

Veas er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Om arbeidsgiveren
Veas renser avløpsvann fra befolkning og næringsvirksomhet i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden og gjenvinner ressurser i form av varme, biogass og jordforbedringsmiddel. Vi behandler vann fra eierkommunene tilsvarende 867.000 personer. Virksomheten omfatter anlegget på Bjerkås i Asker og del av den store avløpstunnelen som går helt fra Oslo og ut til Bjerkås. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 100 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. Vi er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for arbeidsplassen og det viktige arbeidet vi gjør.