Aktuelt

Fagarbeider

25. november, 2022

Hos oss jobber våre fagarbeidere med å hente ut ressursene i avløpsvannet før det rensede vannet slippes ut i Oslofjorden - til glede for livet både i og rundt fjorden. De drifter også et raffineringsanlegg for flytende biogass som gjør at tungtransport kan kjøre på biogass i stedet for diesel. Så vårt arbeid har ringvirkninger langt utover det å sikre en renere Oslofjord.

Les mer om stillingsannonsen vår her.

Vi har et avansert og moderne prosessanlegg og har en stor bredde av interessante arbeidsoppgaver som skal løses. Hos oss får du en variert og utfordrende arbeidshverdag! Det er viktig at du har gode holdninger til HMS da dette er vår første prioritet i hverdagen. Vi jobber som regel i team, men du må også trives med å jobbe selvstendig og det er viktig at du tar eierskap til dine oppgaver. Anlegget vårt ligger i fjellet og dekker et stort areal, mens vårt bioraffineringsanlegg er plassert utendørs på et mindre område. Felles for alle fire fagdisipliner er at de har arbeidsoppgaver som:

 • Feilsøking og iverksette korrigerende tiltak
 • Bidra i prosjekter for optimalisering av driften og oppfølging av pilotanlegg
 • Sikre at interne krav og myndighetskrav overholdes
 • Dokumentasjon og rapportering i vedlikeholdssystemet vårt
   
Prosessoperatør:
 
Arbeidsoppgavene som skal utføres foregår i hele anlegget og er en kombinasjon av fysiske oppgaver og prosesstyring fra terminaler hvor man styrer alt fra kjemiske tilsetninger og vannmengder til mer komplekse arbeidsoppgaver. Du vil også ha arbeidsoppgaver som:
 • Drift av prosessanlegg for avløpsrensing, raffineringsanlegg for biogass og andre fremtidige prosessavsnitt
 • Sjekkrunder og prøvetaking
   

Automatiker og elektriker:

Er organisert i vedlikeholdsavdelingen som har ansvar for daglig vedlikehold, prosessoptimaliseringer, iverksetting av nye prosessavsntt og prosessanlegg og oppgaver knyttet til større prosjekter. Du vil også ha arbeidsoppgaver som:

 • Vedlikehold og endring av elektro- og automasjonstekniske installasjoner
 • Bidra i utsjekk og sette i drift nyanlegg
   

Industrimekaniker:

Er også organisert i vedlikeholdsavdelingen. Du vil blant annet ha arbeidsoppgaver som:

 • Forefallende vedlikeholdsoppgaver i anlegget
 • Montasje og vedlikehold av mekaniske deler og utstyr
 • Reparasjonssveising
 
 
Hvorfor jobbe i Veas? Vi har et svært viktig samfunnsoppdrag, og å drifte Norges største renseanlegg er i tillegg veldig spennende. Vi har blant annet en avansert prosess hvor vi har tatt i bruk noe av det beste innen teknologi og stadig ser etter nye muligheter. Stillingen er lønnet etter lokal lønnsstige og basert på antall år med relevant erfaring. Det gis også ekstra for flere fagbrev slik at den per i dag går fra 472 560 til 569 585 kroner. Man må regne med å måtte delta i vaktordningen vår etter endt opplæring. Vaktordningen lønnes etter egen avtale.
 
Vi har svært gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og hytte på fjellet for å nevne noen av velferdsgodene våre. I tillegg er vi opptatt av å utvikle våre medarbeidere, enten i faget de kan eller fag de ønsker å lære seg.
 
På Veas har vi et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som gjerne vil ha deg med på laget. Vi vil lese søknader fortløpende fram mot søknadsfristen. Hvis du har spørsmål til stillingen, kan følgende kontaktes:
 
Ruth H. Olsen, prosessleder: 982 59 009
 
Jørn Tore Nummestad, fagansvarlig automasjon: 977 08 708
 
Roar Berg, fagansvarlig elektro: 913 41 325
 
Magne Eknes, vedlikeholdssjef: 996 06 074
 
 
 
Veas er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.
 
Om arbeidsgiveren

 

Veas renser avløpsvann fra befolkning og næringsvirksomhet i Oslo, Bærum, Asker, Røyken og Nesodden og gjenvinner ressurser i form av varme, biogass og jordforbedringsmiddel. behandler vann fra eierkommunene tilsvarende 835.000 personer. Virksomheten omfatter anlegget på Bjerkås i Asker og del av den store avløpstunnelen som går helt fra Oslo og ut til Bjerkås. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 105 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. Vi er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for arbeidsplassen og det viktige arbeidet vi gjør.