Aktuelt

Borchgrevink blir ny administrerende direktør i VEAS

26. september, 2017

Bjerkås, 28. juni 2017: Styret i Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) har ansatt Ragnhild Borchgrevink (50) som ny administrerende direktør i selskapet. – Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede landets største avløpsselskap, sier hun.

Ragnhild Borchgrevink er utdannet cand. jur. og har erfaring fra ledende stillinger i prosessindustri og samvirkeorganisasjon (Norske Skogindustrier ASA og Viken Skog SA). Hun har innehatt stillinger som administrerende direktør, salgsdirektør, produktdirektør, direktør forretningsutvikling og leder av controlleravdeling.

- Vi har hatt en grundig prosess med mange kvalifiserte søkere. Ragnhild Borchgrevink ble et naturlig valg på grunn av at hun har en svært relevant bakgrunn fra prosessindustrien og solid erfaring fra å representere krevende eiergrupperinger. Hun er dessuten en dyktig kommunikator, sier styreleder Stein Holst Annexstad.

Han legger til at VEAS står overfor store utfordringer grunnet befolkningsveksten i eierkommunene Oslo, Bærum og Asker. VEAS regner derfor med en betydelig økning i tilførselen til anlegget frem til 2050.

- Det er økende krav til å ivareta ressurskretsløpet for å sikre en renere Oslofjord på en bærekraftig måte. Her spiller VEAS en nøkkelrolle, sier Annexstad.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på oppgaven med å lede VEAS, som leverer grunnleggende tjenester til befolkningen. Selskapet har et utrolig viktig samfunnsoppdrag, det blir ekstra klart nå ved inngangen til badesesongen. Folk tenker ikke over VEAS’ arbeid så lenge badevannet i Oslofjorden er rent og alt fungerer. Det mest spennende ved jobben blir å ta fatt på utviklingsdelen og hvordan vi skal ta VEAS inn i fremtiden, sier Ragnhild Borchgrevink.

Selskapet har opplevd sterk vekst og har i dag 90 ansatte og et driftsbudsjett på 300 mill. Det planlegges betydelige investeringer de kommende årene.

- Jeg har hørt mye bra om de ansatte, og det virker til å være et veldig engasjement blant dem. Det kommer til å bli svært viktig med tanke på oppgavene vi står overfor, sier Borchgrevink.

VEAS er landets største renseanlegg for avløpsvann og er en samfunnskritisk virksomhet som berører mer enn en million mennesker rundt Oslofjorden. Selskapet produserer Biogass og VEAS-jord som søkes utnyttet i tråd med kretsløpstenkningen. Ragnhild Borchgrevink tiltrer i stillingen som administrerende direktør 1. september.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Styreleder Stein Holst Annexstad, tlf. 907 70 277
Adm.dir. Ragnhild Borchgrevink, tlf. 917 59 300