Aktuelt

VEAS planlegger jordfabrikk

16. september, 2020

VEAS vil etablere Norges mest moderne fabrikk for raffinering av avløpsslam midt i den nye storkommunen Indre Østfold.

Fabrikken i Indre Østfold vil ha en størrelse på 16 000 kvm og kan, om alt klaffer og planen blir godkjent av styret, stå ferdig innen jul neste år. Så langt har mottakelsen vært positiv både i Indre Østfold kommune, hos naboer og ikke minst i landbruket som blir en stor kunde.

Indre Østfold, dannet av de tidligere kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad, har 45 000 innbyggere og er Norges største jordbrukskommune målt i dyrkbart areal. Men det er korte avstander til nabokommuner i øvrige Viken, og disse vil bli viktige.

– Vi kan hente slam fra et stort område på Østlandet, transportere til Brennemoen i Indre Østfold og omdanne dette til kompost og jordprodukter, forteller adm. direktør Ragnhild Borchgrevink i VEAS.

 

INVESTERER OVER 100 MILLIONER KRONER

Det er store dimensjoner over fabrikken som skal etableres. Den starter med en produksjon på 40 000 tonn per år, men vil om 3-5 år kanskje komme opp mot 100 000 tonn pr år. Da med døgndrift, og etter hvert kanskje med ti ansatte til tross for automatisert produksjon.

Men med leverandører og andre involverte vil dette gi betydelig flere årsverk.

– Det blir også enklere for kommunene, som nå får et slammottak i området. Kortreiste leveranser blir det også, legger markedssjef Per Torp til. – Og kanskje kan vi finne produkter å transportere andre veien. Vi ser flere muligheter både for å utnytte returtransporten og å utnytte lokale slamressurser på en mer bærekraftig måte.

Grunnlagsinvesteringene kan komme over 100 millioner kroner for fabrikken som vil få en grunnflate på 80 x 200 meter (16 000 kvm). Hele taket planlegges dekket av solceller som kan levere overskuddsenergi og fjernvarme fra komposteringsprosessen til naboer i et sterkt voksende Brennemoen-område.

– Vi håper å kunne få med mange samarbeidspartnere inn i dette prosjektet, sier Per Torp.

 

INGEN LUKTPROBLEMER

Håndtering av slam er tidligere ofte blitt forbundet med «vond lukt». – Vi skal bygge den mest moderne fabrikken i sitt slag, med effektivt luktrenseanlegg og garanterer at naboene ikke vil bli plaget av lukt. Det som kommer ut av anlegget er rene kompostprodukter, sier Espen Govasmark, prosjektleder for anlegget.