Prosessoperatør

16. mai, 2022

Hos oss jobber våre prosessoperatører med å hente ut ressursene i avløpsvannet før det rensede vannet slippes ut i Oslofjorden - til glede for livet både i og rundt fjorden. Operatørene våre drifter også et raffineringsanlegg for flytende biogass som gjør at tungtransport kan kjøre på biogass i stedet for diesel. Så vårt arbeid har ringvirkninger langt utover det å sikre en renere Oslofjord.

Les hele stillingsannonsen her

Vi har en avansert renseprosess som krever omfattende og grundig opplæring, så det er viktig at du er praktisk anlagt og har interesse for prosesstyring og prosessoptimalisering. Det er også viktig at du har gode holdninger til HMS da dette er vår første prioritet i hverdagen. De fleste operatørene våre har fagbrev i kjemiprosess, men flere har annen bakgrunn så vi tenker at det viktigste er at du er initiativrik og trives med å finne løsninger på sammensatte utfordringer. Vi jobber som regel i team, men du må også trives med å jobbe selvstendig og det er viktig at du tar eierskap til dine oppgaver. Anlegget vårt ligger i fjellet og dekker et stort areal. Arbeidsoppgavene som skal utføres foregår i hele anlegget og er en kombinasjon av fysiske oppgaver og prosesstyring fra terminaler hvor man styrer alt fra kjemiske tilsetninger og vannmengder til mer komplekse arbeidsoppgaver. Hos oss får du en variert og utfordrende arbeidshverdag!

Hvorfor jobbe i Veas? Vi har et svært viktig samfunnsoppdrag, og å drifte Norges største renseanlegg er i tillegg veldig spennende. Vi har blant annet en avansert prosess hvor vi har tatt i bruk noe av det beste innen teknologi og stadig ser etter nye muligheter. Stillingen er lønnet etter lokal lønnsstige og basert på antall år med relevant erfaring. Det gis også ekstra for flere fagbrev slik at den per i dag går fra 423 000 kroner (ufaglært uten erfaring) til 546 585 kroner (faglært med to fagbrev). Man må regne med å måtte delta i vaktordningen vår etter endt opplæring. Vaktordningen består delvis av kveldsarbeid og lønnes etter egen avtale.

Vi har svært gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksitid og hytte på fjellet for å nevne noen av velferdsgodene våre. I tillegg er vi opptatt av å utvikle våre medarbeidere, enten i faget de kan eller fag de ønsker å lære seg.

På Veas har vi et godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere som gjerne vil ha deg med på laget. Søknad sender du ved å følge lenken i "Søk her"-knappen. Legg ved CV og en søknadstekst; vi vil lese søknader fortløpende fram mot søknadsfristen. Hvis du har spørsmål til stillingen, kan du ringe prosessleder Ruth Hoksmo Olsen på mobil 98 25 90 09.

Veas er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Om arbeidsgiveren
Veas renser avløpsvann fra befolkning og næringsvirksomhet i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden og gjenvinner ressurser i form av varme, biogass og jordforbedringsmiddel. Vi behandler vann fra eierkommunene tilsvarende 835.000 personer. Virksomheten omfatter anlegget på Bjerkås i Asker og del av den store avløpstunnelen som går helt fra Oslo og ut til Bjerkås. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 102 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. Vi er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for arbeidsplassen og det viktige arbeidet vi gjør.