VEAS vokser!

3. juli, 2015

Som følge av økt befolkningsvekst, endring i klima og endrete forventninger og krav, vil VEAS de kommende årene foreta større investeringer i selskapets infrastruktur og anlegg, slik vi kan løse våre oppgaver på en robust, bærekraftig og tidsmessig måte – også for kommende generasjoner.

En viktig milepæl for VEAS, er den avtalen vi nå har inngått om kjøp av en eiendom som grenser til dagens VEAS-anlegg. Eiendommen er på nesten 40 dekar totalt, hvorav ca. 25 dekar er i aktiv bruk som industriområde. Samtidig som vi vil videreføre utleievirksomheten til ulike typer næringsvirksomhet, setter vi nå i gang arbeidet med utviklingen av arealet for å kunne modernisere og utvide VEAS, blant annet med et anlegg for oppgradering av biogass.

Eiendommen vil bli organisert i et eget aksjeselskap.