Konsernregnskapssjef

28. april, 2022

Motiveres du av å jobbe i en fremtidsrettet bedrift med et viktig samfunnsoppdrag? I Veas går vi på jobb hver dag for å sikre livet i og rundt Oslofjorden og at ressurser fra avløpsvannet blir nyttiggjort til det fulle. Dette mener vi er mulig å gjøre samtidig som konsernet skaper verdier. For å styrke vår økonomiavdeling søker vi nå en konsernregnskapssjef i en nyopprettet stilling.

Les hele stillingsannonsen her

Veas er i rask utvikling, både forretnings- og driftsmessig, så du må trives med hektiske hverdager i en virksomhet i endring. I denne situasjonen er det svært viktig at vi har en konsernregnskapssjef som ivaretar helheten og som evner å initiere og iverksette nødvendige grep for å møte den kommende utviklingen. For å lykkes med dette ser vi for oss at du jobber strukturert og løsningsorientert i samarbeid med den øvrige organisasjonen.

Du vil ha ansvar for konsernets regnskaper og samarbeide tett med controllerteamet om regnskap, rapportering, økonomistyring og finans. Hovedansvaret innebærer blant annet at regnskap avlegges hver måned. Du har fagansvar for regnskap, skatt, merverdiavgift og komplett årsregnskap. Du vil bidra med saksgrunnlag til konsernledelsen, konsernets styrer og generalforsamling og ha systemansvar for vårt økonomisystem Visma business. Konsernregnskapssjefen vil ha personalsvar for én medarbeider og vil rapportere til økonomisjefen for konsernet.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere relevant utdannelse på masternivå innen økonomi, regnskap eller revisjon
  • Fem til åtte års erfaring med regnskap, konsolidering og konsernrapportering
  • Oppdatert innen regnskap, merverdiavgift og skatt


Vi tilbyr

  • En sentral posisjon hos en viktig og fremtidsrettet samfunnsaktør
  • Flat struktur og reell mulighet til å påvirke konsernet og det som skjer
  • Engasjerte og dyktige kollegaer
  • Muligheter for videreutvikling, kompetanseheving og videreutdanning
  • Konkurransedyktig lønn
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
  • Du søker stillingen ved å følge lenke i "Søk her"-knappen i annonsen og registrerer din søknad og CV der. Vi vil vurdere innkomne søknader og kalle inn til intervju fortløpende, så søk gjerne så snart som mulig.


Veas er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Om arbeidsgiveren

Veas renser avløpsvann fra befolkning og næringsvirksomhet i Oslo, Bærum, Asker og Nesodden og gjenvinner ressurser i form av varme, biogass og jordforbedringsmiddel. Vi behandler vann fra eierkommunene tilsvarende 867.000 personer. Virksomheten omfatter anlegget på Bjerkås i Asker og del av den store avløpstunnelen som går helt fra Oslo og ut til Bjerkås. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 100 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. Vi er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for arbeidsplassen og det viktige arbeidet vi gjør.