Aktuelt

Prosessoperatør

24-08-2023

Motiveres du av å jobbe i en fremtidsrettet bedrift med et viktig samfunnsoppdrag? Hos oss jobber våre prosessoperatører med å hente ut ressursene i avløpsvannet før det rensede vannet slippes ut i Oslofjorden - til glede for livet både i og rundt fjorden. Operatørene våre drifter også et raffineringsanlegg for flytende biogass som gjør at tungtransport kan kjøre på biogass i stedet for diesel. Så vårt arbeid har ringvirkninger langt utover det å sikre en renere Oslofjord. Vårt overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte, og Veas har ambisjoner om å ta en bredere rolle enn bare å rense avløpsvannet fra kommunene rundt Oslofjorden.

Vi har en avansert renseprosess som krever omfattende og grundig opplæring, så det er viktig at du er praktisk anlagt og har interesse for prosesstyring og prosessoptimalisering. Det er også viktig at du har gode holdninger til HMS da dette er vår første prioritet i hverdagen. De fleste operatørene våre har fagbrev i kjemiprosess, men flere har annen bakgrunn så vi tenker at det viktigste er at du er initiativrik og trives med å finne løsninger på sammensatte utfordringer. Vi jobber som regel i team, men du må også trives med å jobbe selvstendig og det er viktig at du tar eierskap til dine oppgaver. Anlegget vårt ligger i fjellet og dekker et stort areal. Arbeidsoppgavene som skal utføres foregår i hele anlegget og er en kombinasjon av fysiske oppgaver og prosesstyring fra terminaler hvor man styrer alt fra kjemiske tilsetninger og vannmengder til mer komplekse arbeidsoppgaver. Hos oss får du en variert og utfordrende arbeidshverdag! Her kan du lese hele stillingsannonsen:

Er kombinasjonen miljøarbeid og kjemiprosess noe for deg? | FINN.no