VEAS har påbegynt anleggsarbeid i fjellanlegget

3. februar, 2017

Sprengning i VEAS fjellanlegg
To prosjekter er i gang med anleggsarbeid som krever sprengning. Rystelsesmålere er utplassert i fjellanlegget. Det er svært lite sannsynlig at våre naboer vil merke noe til sprengningsarbeidene.

Utvidelse av regnvannsrenseanlegget
Regnvannsrenseanlegget (RVR) sto ferdig høsten 2008. Mer ekstremvær og større variasjon i nedbørsmengder gjør at kapasiteten på VEAS overskrides enkelte ganger per år. For å redusere overløp på Lysaker ytterligere er et prosjekt igangsatt med å utvide regnvannsrenseanlegget. Det vil innebære noe sprengning i fjell ut februar. Dette er små salver og bør ikke merkes av naboer. Anlegget skal stå klart til sommeren 2017.

Utvidelse av slambehandlingskapasiteten og ny slamsilotunnel

Eksisterende anlegg ble installert på 1990-tallet og krever i dag mye vedlikehold og mangler kapasitet for fremtidens økte slam mengder. Lagringskapasiteten må utvides og en ny transporttunnel skal sprenges ut under eksisterende anlegg. Sprengning vil foregå fra februar til sent høsten 2017. Dette bør ikke merkes av naboer da det foregår dypt nede i fjellet. Prosjektet vil pågå frem til sommeren 2018.

Spørsmål eller klager

Hvis du mot formodning skulle merke noe til rystelser grunnet sprengingen, eller har spørsmål, vennligst kontakt oss på klager@veas.nu eller sentralbord 98 20 86 00, kontaktperson: Knut Larsen.