Møte i rådet

18. mars, 2019
Bildet er tatt av Torbjørn TandbergBildet er tatt av Torbjørn Tandberg

VEAS avholder rådsmøte 21. mars 2019 kl. 16.00 på VEAS, Bjerkåsholmen 125, Slemmestad

TIL BEHANDLING

Sak R 1  2019: Innkalling med dagsorden
Sak R 2 2019: Protokoll fra rådsmøte nr. 2/2018 (tidligere sendt ut)
Sak R 3 2019: Orientering om driftsstatus og biogass
Sak R 4 2019: Årsberetning og regnskap 2018
Sak R 5 2019: Forslag til rammebudsjett 2020 og langtidsbudsjett 2021– 2024
Sak R 6 2019: Ny selskapsform og selskapsstruktur for VEAS
Sak R 7 2019: Beramme ekstraordinært rådsmøte 25. april
     
     

Møteleder er Anne Kvam.