Statusoppdatering luktulemper 22.02.2017

22. februar, 2017

Statusoppdatering luktulemper 22.02.2017

Et kullfilter til pipa blir tatt ut av drift torsdag 23/2 fra kl 8-16.
For å forbedre rensegraden i det ene kullfilteret, må luftstrømmen kobles utenom dette mens arbeidet pågår. Så snart normaltilstand er gjenopprettet, vil kullfilteret kobles inn igjen. Det kan medføre luktulemper og det beklager vi.

Statusoppdatering luktulemper 09.02.2017

Et kullfilter til pipa blir tatt ut av drift torsdag 9/2 fra kl 09:30 til ca 17.
Et kullfilter må utbedres noe mer, og luftstrømmen til pipa må kobles utenom i en periode torsdag. Det kan medføre luktulemper og vi beklager dette.

Statusoppdatering luktulemper 07.02.2017

Kullfilter til pipa blir tatt ut av drift onsdag 8/2 fra kl 9 til ca 13.
Begge kullfiltrene må utbedres, og luftstrømmen til pipa må kobles utenom i en periode onsdag. Det kan medføre luktulemper og vi beklager dette.

Statusoppdatering luktulemper 02.02.2017

Kullfilter til pipa er ble satt i drift igjen torsdag 2/2 fra kl 14:45.


Statusoppdatering luktulemper 02.02.2017

Kullfilter til pipa blir tatt ut av drift torsdag 2/2 fra kl 11.
På grunn av driftsforstyrrelser i en av våre prosesser må luftstrømmen kobles utenom kullfiltrene i en periode i dag. Så snart normaltilstand er gjenopprettet, vil kullfiltrene kobles inn igjen. Det kan medføre luktulemper og det beklager vi.

​Statusoppdatering luktulemper 10.01.2017

Luktplager uke 2, ett av to store kullfilter til pipa er ute av drift.

Kullfilter på 20 meter har vært i drift siden november, og kullfilter på 9,5 meter har vært i drift siden før jul. Det korteste kullfilteret har etter inspeksjon i dag vist seg ikke å rense utluften til pipa de siste dagene. Årsaken er funnet og det arbeides nå intenst for å løse dette snarest. Vi vil oppdatere nettsiden så snart problemet er løst.

Daglig status for å gjennomgå klager
Vi fortsetter å gjennomføre tiltak for å redusere luktulempene som våre naboer dessverre opplever. Vi går gjennom en lang liste med tiltak mot luktutslipp for å sikre at de blir fulgt opp internt eller mot våre leverandører. Vi vil fortsette arbeidet med luktbegrensning og forbedring så lenge det er nødvendig.

Prosjektering og bygging av ny pipe
Prosjektering og bygging av ny pipe er fremskyndet med flere år. Eksternt firma er i gang med vurderinger av pipetype og pipehøyde slik at luftstrømmene i pipa er bedre tilpasset dagens og fremtidens drift.

Innrapportering av klager
Vi ønsker at naboer registrerer luktplager slik at vi kan få mer informasjon om når og hvor dere merker lukt. Det er etablert elektronisk innrapportering av lukt via dette skjemaet. Alle klager som mottas registreres i vårt hendelsesbehandlingssystem TQM og blir videre fulgt opp der. Vi har kjørerunder i nabolaget med blå VEAS bil. Vi tar gjerne en prat med de som er hjemme.