Lærlinger

24. januar, 2020

Vi søker engasjerte og lærevillige lærlinger innen automasjons-, elektro, industrimekaniker- og kjemiprosessfaget. Spennende arbeidsoppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag!

Lærlinger ved VEAS deltar i daglig drift. Dette innebærer å hjelpe til med ulike oppgaver i produksjon, vedlikehold eller prosjektgjennomføring. Etter hvert som du opparbeider deg fagkompetanse vil du jobbe mer selvstendig.

Jenter oppfordres til å søke!

Kvalifikasjoner:

 • VG2 elenergi-, industriteknologi- eller kjemiprosessfag. Eller VG3 automasjonsfag
 • Nøyaktig, systematisk og strukturert
 • Kvalitetsbevisst
 • Flytende i norsk, muntlig og skriftlig
 • Serviceinnstilling
 • Gode IT-kunnskaper


Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med hjelpsomme kolleger
 • Mulighet for fast ansettelse etter endt læretid
 • Lønn etter lokal lønnsstige
 • Pensjonsopptjening


Hvis du har spørsmål om læreplassene kan du enten kontakte vedlikeholdssjef Magne Eknes (automasjon, elektro og industrimekanikk) på mobil 996 06 074 eller produksjonssjef Kjetil Wang-Hansen på mobil 404 27 656.

VEAS er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Om arbeidsgiveren
VEAS renser avløpsvann fra befolkning og næringsvirksomhet i Oslo, Bærum, Asker, Røyken og Nesodden og gjenvinner ressurser i form av varme, biogass og jordforbedringsmiddel. VEAS behandler vann fra eierkommunene tilsvarende 750.000 personer. Virksomheten omfatter anlegget på Bjerkås i Asker og del av den store avløpstunnelen som går helt fra Oslo og ut til Bjerkås. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 95 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. Vi er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for arbeidsplassen og det viktige arbeidet vi gjør.

Les hele annonsen på finn.no