Aktuelt

Statusoppdatering luktulemper 07.07.2017

7. juli, 2017

Prosessendringen som forårsaket de store luktproblemene fra VEAS-anlegget på Bjerkås i fjor sommer, høst og vinter, er reversert. Prosessen er snart tilbake slik den var opprinnelig. Derved produseres ikke de samme stoffene, og hovedårsaken til lukten er fjernet.

I tillegg er det gjort tiltak på avtrekkslufta fra anlegget. Ventilasjonslufta fra de delene av anlegget som forårsaket luktproblemet, blir renset i store kullfilter. Det som slippes ut fra anlegget vil derved lukte mindre. Det er også satt på en jet-hette på pipa på Bjerkåsholmen. Jet-hetta kaster avtrekksluften langt høyere opp. Derved fortynnes den mer og merkes mindre.

Alt i alt forventer vi mindre luktutslipp fra anlegget enn på mange år. Samtidig er vi klar over - og beklager - at våre naboer på denne måten har blitt oppmerksom på VEAS og lukt fra anlegget. Vi oppfordrer derfor våre naboer om å fortsette å melde inn luktobservasjoner via skjemaet på hjemmesiden. Da kan vi undersøke om det har vært spesielle hendelser, og vi får bedre kunnskap om hvordan anlegget påvirker omgivelsene. VEAS skal være en god nabo!

Vi oppfordrer naboene våre om å følge vår nye Facebook-side, for å få nyheter fra VEAS.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!