Byggingeniør

3. mai, 2019

Vi søker etter en fremoverlent og strukturert byggingeniør med bred og allsidig erfaring fra drift og vedlikehold av bygg og anleggsinstallasjoner i stillingen som fagansvarlig bygg. Du vil være ansvarlig for byggteknisk vedlikehold av VEAS-anleggets bygningsmasse som består av administrasjonsbygget på cirka 3 000 kvadratmeter og et fjellanlegg (renseanlegget) på cirka 40 000 kvadratmeter. I tillegg har vi en avløpstunnel på litt over 40 kilometer som går fra Oslo til Slemmestad.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

Planlegge og organisere byggteknisk drifts- og vedlikeholdsarbeid
Utvikle driftsrutiner innen byggfagene
Utvikle og implementere langsiktige forvaltnings- og vedlikeholdsplaner
Ressursplanlegging og -styring av eksterne leverandøre, oppfølging av entreprenører/leverandører og kontroll av utførte oppdrag
Ansvarlig for at FDV-dokumentasjon er komplett og oppdatert
Være prosjekt- og byggeleder på mindre vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter
Bistå prosjektavdelingen som fagressurs under prosjektering og gjennomføring
Utføre anskaffelser i henhold til regelverk og oppfølging av egne kontrakter og rammeavtaler
Budsjettering og budsjettoppfølging
Prosjektering ved byggvedlikehold og ved mindre byggeprosjekter
Utarbeide beregninger (energi, mengde, kalkyler osv.)
Rapportere på fremdrift, kvalitet og budsjett
Utarbeide konkurranse- og anbudsgrunnlag


Kvalifikasjoner:

Master/bachelor innen byggingeniørfagene, relevant og lang erfaring kan erstatte kravene til formell kompetanse
God systemkompetanse, kjennskap til relevante lover, forskrifter og standarder innen byggfagene
Nøyaktig, systematisk og strukturert
Gode kommunikasjonevner, flytende i norsk - muntlig og skriftlig
Serviceinnstilt
Selvgående - med evne til å ta intitiativ til, planlegge og gjennomføre prosesser
Gode IT-kunnskaper


VEAS tilbyr:

Spennende oppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
Kompetanseutvikling
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til vedlikeholdssjef Per Torp på mobil 467 44 748 eller e-post peto@veas.nu. Søknaden merkes faganvarlig bygg og sendes med CV via finn søkerhåndtering. Søknadsfrist: 23.5.2019.

 

VEAS er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

 

Les hele stillingsannonsen på finn.no...