Systemingeniør

10. desember, 2019

Vårt anlegg styres i dag av et avansert driftskontrollsystem som sikrer en optimal drift av anlegget hele døgnet. Vi utvikler og drifter våre egne standarder og har både SCADA- og DCS-systemer i dag, med mål om å få alt programmert til DCS. For å styrke systemteamet vårt søker vi nå en engasjert, driftig og kompetent person i stillingen som systemingeniør.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Faglig ansvar for driftskontrollsystemet
 • Ansvar for systemsikkerhet, oppetid og back-up
 • Planlegge, koordinere og lede utviklingsarbeid og forebyggende vedlikehold
 • Intern opplæring i driftskontrollsystemet
 • Lede prosjekter, samt bistå som fagressurs ved nyanlegg og vedlikeholdsprosjekter


Kvalifikasjoner:

 • Bachelor, master eller høyere utdanning innen automasjon eller kybernetikk
 • Erfaring fra industri/prosessanlegg er en fordel
 • Nøyaktig, systematisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner – flytende i norsk, muntlig og skriftlig
 • Serviceinnstilt
 • Selvgående – med evne til å ta initiativ til, planlegge og gjennomføre prosesser
 • Kjennskap til ABB 800xA er en fordel, men ikke et krav da grundig opplæring vil bli gitt


VEAS tilbyr:

 • Spennende oppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale


Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til teknisk sjef Magne Eknes på mobil 996 06 074. Søknaden merkes "systemingeniør" og sendes med CV via Finn.no sitt søkersystem. Søknadsfrist: 10.1.2020.

Les hele stillingsannonsen på finn.no

VEAS er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Om arbeidsgiveren
VEAS-anlegget ligger vakkert til ved fjorden på Bjerkås i Asker og er Norges største renseanlegg. Anlegget er eid av kommunene Oslo, Bærum og Asker, og avløpsvann fra eierkommunene, tilsvarende 750.000 personer, blir transportert via VEAS-tunnelen til renseanlegget i Asker. VEAS renser også avløpsvann fra Røyken og Nesodden kommuner. Anlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt. Mer enn én million mennesker rundt Oslofjorden er direkte berørt av arbeidet vårt og kan nyte godt av en ren fjord. Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulærøkonomi, miljø og samfunnsansvar. Vårt overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte. Økt fokus på ressursutnyttelse og kretsløpstenking gir VEAS nye muligheter og utfordringer. Nå er vi i ferd med å realisere ett av Norges største biogassanlegg. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 95 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. VEAS er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for VEAS og det viktige arbeidet vi gjør.