Aktuelt

VEAS inviterer til oppstrømsseminar på Oslofjordmuseet

21. mars, 2018
Foto: Øivind Møller BakkenFoto: Øivind Møller Bakken

Vi inviterer eier- og tilførselskommuner og myndigheter til oppstrømsseminar 11. april 2018 kl. 09.00-15.00. VEAS arbeider for å øke sirkulærøkonomisk utnyttelse av ressursene, og her er oppstrømsarbeid essensielt.

Avløpsvannet er råstoffet til produktene VEAS fremstiller, og i fremtiden ønsker vi å øke dagens ressursutnyttelse av råstoffet. Det blir derfor viktig å ha best mulig kontroll på hva som tilføres avløpsvannet.

Eier- og tilførselskommuner gjør i dag et betydelig og viktig arbeid med oppfølging og regulering av hva som kan tilføres renseanlegget. Seminaret er ment å samle fagfolk i kommunene for utveksling og omforening av gode rutiner samt presentere nye muligheter for ressursgjenvinning i bransjen.

Agenda:

  • Oslofjorden på 60-tallet, VEAS
  • Fra avfall til ressurs, VEAS
  • Sirkulærøkonomi, VEAS
  • Mikroplast og VEAS, VEAS
  • Svanemerkede produkter, Svanemerket
  • Narkotikaundersøkelser fra avløpsvann, NIVA
  • Overvann og sandfang, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • PhD om fremmedvann, Asker kommune
  • Veidrift og tilbakeholdelse av miljøgifter, Oslo kommune
  • Regelverk og omfang av boreaktiviteter, Bærum kommune

 

Påmelding til Hilde Johansen: hj@veas.nu eller på Facebook