Aktuelt

VEAS mottar støtte til biogass fra Enova

1. februar, 2018

Avløpsslammet vårt danner rågass som vi har brukt til å produsere strøm og varme i anlegget vårt. VEAS vil oppgradere denne biogassen til drivstoff og på denne måten ha et aktivt bidrag i den sirkulære økonomien. I går offentliggjorde Enova at de støtter vårt biogassprosjekt med 37,5 millioner kroner.

- Dette er en merkedag for oss på VEAS! Den betydelige støtten fra Enova er helt avgjørende for at vi skal få gjennomført prosjektet med bygging av et nytt produksjonsanlegg for flytende biogass. Prosjektet har en total kostnadsramme på rundt 130 millioner kroner. VEAS gass AS vil på ett år ved full drift kunne produsere biogass som tilsvarer ca. 6 millioner liter diesel. Samtidig reduserer vi klimagassutslipp på mer enn 15 000 tonn CO2-ekvivalenter per år. Dette gjør virksomheten vår klimanøytral når vi kommer i full produksjon, og er helt i tråd med strategien vår der nettopp energi er nevnt som ett av våre satsningsområder, sier administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink på VEAS.