Aktuelt

Store nedbørsmengder forårsaket overløp i natt

18-06-2021

Ved midnatt var det kraftige lokale regnbyger som beveget seg over nedslagsfeltene for Veas-tunnelens påslipp. Dette medførte raske svingninger og til tider store vannmengder på kort tid i vårt avløpssystem.

Vårt prosessanlegg på Slemmestad fungerte normalt og gikk for full maskin. Dessverre var nedbørsmengdene så store at det gikk ca. 400 kubikkmeter overløp ved Bislettbekken og ca. 22 000 kubikkmeter i overløp i Lysakerfjorden før vannmengdene hadde nådd Veas' prosessanlegg.

Veas vurderer overløpsmengdene til å være små, og det meste av innholdet i overløpet er regnvann. Det er videre opp til Oslo, Bærum og Asker kommune å informere innbyggerne om et eventuelt badeforbud.