Aktuelt

Digitalt informasjonsmøte om biogassanlegget 3. februar 2021

12. januar, 2021

Veas startet byggingen av et oppgraderingsanlegg for flytende biogass i april 2019. Nå er anlegget satt i drift, og vi inviterer naboene våre til et digitalt informasjonsmøte 3. februar kl. 12.00.

Veas har produsert biogass siden 1994, og denne gassen har inntil i sommer blitt brukt som strøm og varme i fjellanlegget og administrasjonsbygget.  Det nye raffineringsanlegget oppgraderer rågassen til flytende biogass slik at den kan brukes som miljøvennlig driftstoff, fortrinnsvis i kollektiv- og varetransport. Dette nye prosessanlegget renser biogassen for CO2 slik at det kun er metan igjen, kjøler ned metangassen slik at den blir flytende og kan fraktes og brukes som drivstoff. Raffineringsanlegget ble satt i drift sommeren 2020 og overtatt av Veas for kommersiell drift rett før jul.

Biogass er klimasmart og sirkulært, likevel valgte Ruter å gå for elektriske busser i anbudet for vestregionen. Veas selger derfor for tiden hovedandelen av den flytende biogassen til drift av bussene i Bergen. Produksjon av biogass er et viktig bidrag i den klimavennlige energimiksen vi skal ha i Norge fremover, sammen med el og hydrogen. Bruksområdet for biogass er stort. I dag benyttes biogass på busser i kollektivtrafikk, men det er også en økende bruk av biogass i tungtransport. I tillegg er biogass en viktig del av klimaløsningen i maritim sektor; biogass kan for eksempel brukes på ferger som vanligvis bruker naturgass som drivstoff. Industrien er et annet bruksområde med stort potensial.

I tillegg er Veas i ferd med å starte opp en CO2-pilot for å teste ut hvordan vi kan ta i bruk CO2 til ulike formål, det vil si fange CO2 og rense den til matvarekvalitet. CO2 brukes blant annet for å produsere kullsyre til drikkevarer eller til å skape gunstige vekstvilkår i drivhus.

Vi ønsker å invitere naboene våre til et digitalt informasjonsmøte på Teams onsdag 3. februar kl. 12.00. I møtet vil vi fortelle mer om anlegget, hvordan det driftes og om planene fremover. Dersom dette er av interesse, kan du melde deg på ved å sende en e-post til veas@veas.nu. Du vil deretter få tilsendt en møteinvitasjon med påloggingslenke. Svarfristen er onsdag 27. januar.