Lærlinger i fagene kjemiprosess, elektro, automasjon og mekanisk

28. januar, 2019

Vi søker engasjerte og lærevillige lærlinger innen fagene kjemiprosess, elektro, automasjon og mekanisk.

Lærlinger ved VEAS inngår i avdelingene og deltar i daglig drift. Dette innebærer å yte bistand med ulike oppgaver i produksjon, vedlikehold eller prosjektgjennomføring. Etter hvert som du opparbeider seg fagkompetanse vil oppdragene få mer selvstendig karakter.

Kvalifikasjoner:

VG2 elenergi-, automasjon-, kjemiprosess- eller industriteknologifag
Nøyaktig, systematisk og strukturert
Kvalitetsbevisst
Gode kommunikasjonsevner –  flytende i norsk, muntlig og skriftlig
Serviceinnstilling
Gode IT-kunnskaper

VEAS tilbyr:

Spennende oppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
Kompetanseutvikling
Gode forsikringsordninger
Lønn etter lokal lønnsstige

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til teknisk sjef Magne Eknes på mobil 996 06 074 eller e-post me@veas.nu (automasjon og elektro), vedlikeholdssjef Per Torp på mobil 467 44 748 eller e-post peto@veas.nu (mekanisk), eller produksjonssjef Kjetil Wang-Hansen på mobil 404 27 656 eller e-post kjha@veas.nu (kjemiprosess).

Søknaden merkes «Lærling» og sendes med CV til veas@veas.nu. Søknadsfrist: 28. februar 2019.

Les hele annonsen på finn.no

 

VEAS er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Om arbeidsgiveren
VEAS-anlegget ligger vakkert til ved fjorden på Bjerkås i Asker. Anlegget renser avløpsvann fra mer enn 600 000 personer og bidrar til at alle kan nyte godt av en ren Oslofjord. Vi er landets største renseanlegg med en samlet omsetning på 300 millioner kroner og eies av kommunene Oslo, Bærum og Asker. Mer enn én million mennesker rundt Oslofjorden er direkte berørt av arbeidet vårt, og det forventes en betydelig befolkningsvekst i regionen fremover. Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar. Vårt overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte. Økt fokus på ressursutnyttelse og kretsløpstenking i samfunnet gir VEAS nye muligheter og utfordringer. Nå arbeider vi for å realisere et av Norges største biogassanlegg. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 90 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. VEAS er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for VEAS og det viktige arbeidet vi gjør.