Senior prosjektledere

17. april, 2019

Økt fokus i samfunnet på miljø og klima og på bærekraftig, sirkulær økonomi gir VEAS nye muligheter og utfordringer. VEAS har ambisiøse visjoner mot 2040: Vi skal ikke slippe ut uønskede stoffer, vi skal skape verdier, og vi skal være en positiv aktør i samfunn og nærmiljø. Dette utfordrer oss! Utgangspunktet er en unik, kompakt renseprosess i et anlegg som er nær sin kapasitetsgrense. Hvordan kan vi videreutvikle anlegget og prosessene og kombinere det kjente med nye løsninger for å nå visjonene våre?

Senior prosjektleder "utvikling"

Hovedoppgaven vil være å lede utviklingen av konsepter for rensing/ressurshøsting fra avløpsvannet. Dette vil omfatte egne studier, forsøk og utstrakt kontakt med aktuelle fagmiljø i inn- og utland.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

·        Kartlegge eksisterende renseprosess og potensialet for utvikling

·        Utvikle og vurdere/teste konsepter for fremtidig rensing/ressurshøsting

·        Ta initiativ til forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter og få dem gjennomført

·        Være VEAS' faglige og administrative ressurs i prosjekter hvor VEAS er partner.

·        Planlegge og gjennomføre forsøk i lab, pilot eller fullskala

·        Følge opp samarbeidsavtaler, nettverk og klynger

·        Beskrive studentoppgaver og følge opp studentene

·        Bidra til utvikling av nye produkter

Kvalifikasjoner:

·        Master- eller doktorgrad, primært med spesialkompetanse innen biologiske fag og gjerne med solid kompetanse innen prosessteknikk  

·        Gode IT-kunnskaper

·        Evne til å søke kunnskap og løsninger på tvers av fagområder

·        Relevant erfaring

·        Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner – må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig

·        Nysgjerrig, utholdende, selvgående og strukturert.

 

Senior prosjektleder "prosjekt"

Hovedoppgaven vil være å lede utbedringsprosjekter på VEAS' anlegg for å optimalisere kapasiteten og prosessen.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

·        Organisere og lede prosjekter, koordinere interne og eksterne ressurser

·        Gjennomføre konkurranser og anbud, inngå avtaler

·        Ansvarlig for dokumentasjon og at alle relevante lov- og standardkrav er fulgt

·        Budsjettering og kostnadskontroll

·        Følge opp leverandører på kost, kvalitet og framdrift

Kvalifikasjoner:

·        Universitets- eller høyskoleutdanning innen tekniske fag eller prosjektledelse

·        Gode IT-kunnskaper

·        Evne til å balansere kreative prosesser med formelle prosesser, struktur og ryddighet

·        Relevant erfaring, gjerne innen vann og avløp og industri

·        Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner – må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig

·        Kjennskap til offentlige anskaffelser og byggherreforskriften

Vi tilbyr:

·        Spennende oppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag

·        Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter

·        Kompetanseutvikling

·        Gode pensjons- og forsikringsordninger

·        Lønn etter avtale

 

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=145044700&fbclid=IwAR1QjbEaUan8g67d5yPeJwo75askqqPBgPaxjhUGW9OUuyssnE3YBYQpHBY