Senior prosjektledere

17. april, 2019

Økt fokus i samfunnet på miljø og klima og på bærekraftig, sirkulær økonomi gir VEAS nye muligheter og utfordringer. VEAS har ambisiøse visjoner mot 2040: Vi skal ikke slippe ut uønskede stoffer, vi skal skape verdier, og vi skal være en positiv aktør i samfunn og nærmiljø. Dette utfordrer oss! Utgangspunktet er en unik, kompakt renseprosess i et anlegg som er nær sin kapasitetsgrense. Hvordan kan vi videreutvikle anlegget og prosessene og kombinere det kjente med nye løsninger for å nå visjonene våre?

Senior prosjektleder "utvikling"

Hovedoppgaven vil være å lede utviklingen av konsepter for rensing/ressurshøsting fra avløpsvannet. Dette vil omfatte egne studier, forsøk og utstrakt kontakt med aktuelle fagmiljø i inn- og utland.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Kartlegge eksisterende renseprosess og potensialet for utvikling
 • Utvikle og vurdere/teste konsepter for fremtidig rensing/ressurshøsting
 • Ta initiativ til forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter og få dem gjennomført
 • Være VEAS' faglige og administrative ressurs i prosjekter hvor VEAS er partner.
 • Planlegge og gjennomføre forsøk i lab, pilot eller fullskala
 • Følge opp samarbeidsavtaler, nettverk og klynger
 • Beskrive studentoppgaver og følge opp studentene
 • Bidra til utvikling av nye produkter

Kvalifikasjoner:

 • Master- eller doktorgrad, primært med spesialkompetanse innen biologiske fag og gjerne med solid kompetanse innen prosessteknikk 
 • Gode IT-kunnskaper
 • Evne til å søke kunnskap og løsninger på tvers av fagområder
 • Relevant erfaring
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner – må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Nysgjerrig, utholdende, selvgående og strukturert.

 

Senior prosjektleder "prosjekt"

Hovedoppgaven vil være å lede utbedringsprosjekter på VEAS' anlegg for å optimalisere kapasiteten og prosessen.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Organisere og lede prosjekter, koordinere interne og eksterne ressurser
 • Gjennomføre konkurranser og anbud, inngå avtaler
 • Ansvarlig for dokumentasjon og at alle relevante lov- og standardkrav er fulgt
 • Budsjettering og kostnadskontroll
 • Følge opp leverandører på kost, kvalitet og framdrift

Kvalifikasjoner:

 • Universitets- eller høyskoleutdanning innen tekniske fag eller prosjektledelse
 • Gode IT-kunnskaper
 • Evne til å balansere kreative prosesser med formelle prosesser, struktur og ryddighet
 • Relevant erfaring, gjerne innen vann og avløp og industri
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner – må beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser og byggherreforskriften

Vi tilbyr:

 • Spennende oppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

 

Se hele annonsen på finn.no: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=145044700&fbclid=IwAR1QjbEaUan8g67d5yPeJwo75askqqPBgPaxjhUGW9OUuyssnE3YBYQpHBY