Aktuelt

To nye prosesshaller øker rensekapasiteten

13-12-2022

Tirsdag 13. desember 2022, åpnet Veas offisielt to nye fjellhaller som øker rensekapasiteten betraktelig. De to nye prosesshallene gjør at Veas er godt rustet til å rense mer avløpsvann i fremtiden. 

Bekkelaget renseanlegg, Nordre Follo og Veas er de eneste renseanleggene i Oslofjorden som har nitrogenrensing i dag. Som kjent har Miljødirektoratet varslet et krav om at alle renseanlegg rundt Oslofjorden skal ha nitrogenrensing. Styreleder Tore Olaf Rimmereid sto for snorklippingen (foto: Torbjørn Tandberg).