Møte i rådet

1. november, 2018

VEAS avholder rådsmøte 15. november kl. 16.00 i Bærum rådhus

TIL BEHANDLING

Sak R 7  2018: Innkalling med dagsorden
Sak R 8 2018: Protokoll fra rådsmøte nr. 1/2018 (tidligere utsendt)
Sak R 9 2018: Orientering om driftsstatus og biogass
Sak R 10 2018: Budsjett 2019 og langtidsbudsjett 2019–2024
Sak R 11 2018: Innstilling til rådet for valg av revisor
Sak R 12 2018: Møteplan for rådet i 2019
Sak R 13 2018: Orientering om strategiplanen
Sak R 14 2018: Overføring av avløpsvann fra Nesodden kommune. Forslag til likelydende vedtak i eierkommunene
     

Møteleder er Anne Kvam.