Dialogkonferanse om slam 6. mars

8. februar, 2019

VEAS inviterer til dialogkonferanse og dialogmøter for å få ideer og innspill fra markedet for fremtidig løsning for behandling og bruk av slam.

Formålet er å få kjennskap til og finne frem til nye metoder og prosesstekniske løsninger som gir bedre kapasitet, ressursutnyttelse, økonomi og miljøgevinster.

Program kommer.