Byggingeniør

5. februar, 2020

Vi søker etter en fremoverlent og strukturert byggingeniør med erfaring fra drift og vedlikehold av bygg og anleggsinstallasjoner. Du vil være faglig ansvarlig for byggteknisk vedlikehold av VEAS-anleggets bygningsmasse som består av administrasjonsbygget på cirka 3 000 kvadratmeter og et fjellanlegg (renseanlegget) på cirka 40 000 kvadratmeter. I tillegg har vi en avløpstunnel på litt over 40 kilometer som går fra Oslo til Slemmestad. Du vil også ha en sentral rolle i prosjekteringen og utførelsen av vårt nye administrasjonsbygg, "Vannhuset", som vi planlegger å starte opp neste år.

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Planlegge og organisere byggteknisk drifts- og vedlikeholdsarbeid
 • Utvikle driftsrutiner innen byggfagene
 • Utvikle og implementere langsiktige forvaltnings- og vedlikeholdsplaner
 • Ressursplanlegging og -styring av eksterne leverandører, oppfølging av entreprenører/leverandører og kontroll av utførte oppdrag
 • Ansvarlig for at FDV-dokumentasjon er komplett og oppdatert
 • Være prosjekt- og byggeleder på mindre vedlikeholds- og ombyggingsprosjekter
 • Bistå prosjektavdelingen som fagressurs under prosjektering og gjennomføring
 • Utføre anskaffelser i henhold til regelverk og oppfølging av egne kontrakter og rammeavtaler
 • Budsjettering og budsjettoppfølging
 • Prosjektering ved byggvedlikehold og ved mindre byggeprosjekter
 • Utarbeide beregninger (energi, mengde, kalkyler osv.)
 • Ansvar for å oppdatere 3D-moduler av anlegget basert på punktskyer fra laserskanning
 • Rapportere på fremdrift, kvalitet og budsjett
 • Utarbeide konkurranse- og anbudsgrunnlag


Kvalifikasjoner:

 • Master/bachelor innen byggingeniørfagene, relevant og lang erfaring kan erstatte kravene til formell kompetanse
 • God systemkompetanse, kjennskap til relevante lover, forskrifter og standarder innen byggfagene
 • Nøyaktig, systematisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonevner, flytende i norsk - muntlig og skriftlig
 • Serviceinnstilt
 • Selvgående - med evne til å ta intitiativ til, planlegge og gjennomføre prosesser
 • Gode IT-kunnskaper


VEAS tilbyr:

 • Spennende oppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutvikling
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale
 • VEAS er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Om arbeidsgiveren
VEAS renser avløpsvann fra befolkning og næringsvirksomhet i Oslo, Bærum, Asker, Røyken og Nesodden og gjenvinner ressurser i form av varme, biogass og jordforbedringsmiddel. VEAS behandler vann fra eierkommunene tilsvarende 750.000 personer. Virksomheten omfatter anlegget på Bjerkås i Asker og del av den store avløpstunnelen som går helt fra Oslo og ut til Bjerkås. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 95 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. Vi er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for arbeidsplassen og det viktige arbeidet vi gjør.

Les hele stillingsannonsen på finn.no