Aktuelt

Kundedialog

6. mars, 2018

VEAS vil gå ut på anbud med følgende kjemikalier i 2018:

Jernklorid og aluminiumklorid brukes som koagulanter i vannrenseprosessen
Metanol, etanol eller lignende produkt som karbonkilde til biofiltrene
Kalk for avvanning av slam i presser og PH-stabilisering av slam/filtratvann som går til stripping

Det vil bli mulighet for kundedialog i uke 10
Vennligst ta kontakt med produksjonssjef Kjetil Wang-Hansen på mobil 404 27 656 for avtale