Nå kan du følge VEAS på Facebook!

18. mai, 2017

Vi på VEAS renser avløpsvannet til flere enn 600 000 mennesker som bor i eierkommunene våre, Asker, Bærum og Oslo.

Vi har savnet en kanal for enklere å kunne kommunisere med publikum. Derfor lanserer vi nå vår egen Facebook-side, som vi håper blir til glede og nytte. Her vil du kunne lese mer om hva som skjer i prosessen med å rense avløpsvann, om at vi lager gjødsel og nok biogass til å forsyne oss selv med mye av strømmen vi bruker. Facebook-siden vil også bli brukt til å gi oppdatert informasjon om nødvendig vedlikehold som kan gi luktulemper, utvidelser av anlegget, sprengingsarbeider osv. Vi håper du vil like og følge Facebook-siden vår!

Lenke: https://www.facebook.com/veasnorge/