Fagleder elektro

10. desember, 2019

Vår tekniske avdeling har ansvar for teknisk vedlikehold av anlegget og er fagressursen inn i vedlikeholds- og utviklingsprosjekter. Nylig har vi investert i nye el-rom, byttet ut el-tavler og oppgradert infrastruktur. Vi søker en engasjert, driftig og kompetent person i stillingen som fagleder elektro.

Arbeidsoppgavene omfatter blant annet:

 • Faglig ansvar for arbeid knyttet til vårt elektriske anlegg
 • Planlegge, koordinere og lede utviklingsarbeid og forebyggende vedlikehold
 • Gjennomføre analyser, tekniske vurderinger og beregninger
 • Fag- og personalansvar for elektrikerne våre
 • Lede prosjekter, samt bistå som fagressurs og være montasjeleder ved nyanlegg og vedlikeholdsprosjekter


Kvalifikasjoner:

 • Utdannet elektroingeniør (bachelor/master) eller fagskole elektro med fagbrev elektro gr.L
 • Erfaring fra industri/prosessanlegg
 • Nøyaktig, systematisk og strukturert
 • Gode kommunikasjonsevner – flytende i norsk, muntlig og skriftlig
 • Serviceinnstilt
 • Selvgående – med evne til å ta initiativ til, planlegge og gjennomføre prosesser
 • Godkjent elektroinstallatør er en fordel, men ikke et krav


VEAS tilbyr:

 • Spennende oppgaver i en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag
 • Et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til teknisk sjef Magne Eknes på mobil 996 06 074. Søknaden merkes "elektroingeniør" og sendes med CV via Finn.no sitt søkersystem. Søknadsfrist: 10.1.2020.

Les hele stillingsannonsen på finn.no

VEAS er en offentlig eid bedrift, og vi gjør oppmerksom på at søkere vil bli ført opp på en søkerliste som kan offentliggjøres på forespørsel, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dersom dette skjer, vil vi ta kontakt med søkeren før offentliggjøring, og søknaden kan da eventuelt trekkes tilbake.

Om arbeidsgiveren

VEAS-anlegget ligger vakkert til ved fjorden på Bjerkås i Asker og er Norges største renseanlegg. Anlegget er eid av kommunene Oslo, Bærum og Asker, og avløpsvann fra eierkommunene, tilsvarende 750.000 personer, blir transportert via VEAS-tunnelen til renseanlegget i Asker. VEAS renser også avløpsvann fra Røyken og Nesodden kommuner. Anlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt. Mer enn én million mennesker rundt Oslofjorden er direkte berørt av arbeidet vårt og kan nyte godt av en ren fjord. Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulærøkonomi, miljø og samfunnsansvar. Vårt overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte. Økt fokus på ressursutnyttelse og kretsløpstenking gir VEAS nye muligheter og utfordringer. Nå er vi i ferd med å realisere ett av Norges største biogassanlegg. Bedriften har opplevd stor vekst de siste årene, og i dag er vi 95 medarbeidere med variert bakgrunn og utdanning innen ulike fag. VEAS er en kunnskapsbedrift med lærlinger, fagarbeidere og akademikere, og alle har et stort engasjement for VEAS og det viktige arbeidet vi gjør.