Aktuelt

Fagleder mekanisk – vikariat

11. november, 2022

For å lede vårt team av mekanikere og ingeniører søker vi nå en fagleder mekanisk i en midlertidig stilling. Vår nåværende fagleder skal fram til sommeren 2024 ha stillingen som produksjonssjef og vi søker derfor etter en vikar. Teamet har ansvar for mekaniske installasjoner og utstyr i vårt prosessanlegg og på våre påslipp, i tillegg til det mekaniske i våre utviklings- og forbedringsprosjekter. Fagleder har det overordnede ansvaret for at installasjoner og utstyr er i henhold til lovkrav, dagens standarder og muliggjør optimal drift.

Les hele stillingsannonsen på finn.no: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=279607360