Aktuelt

Ny administrerende direktør

16. februar, 2017

Lisbet Fagerbakk er konstituert som administrerende direktør i VEAS etter Ernst Petter Axelsen som gir seg etter nærmere 6 år som toppleder for selskapet. Axelsen vil fortsette som rådgiver for styret. Fagerbakk har arbeidet i VEAS siden 2000 og kommer nå fra stillingen som kvalitetssjef.

VEAS har påbegynt anleggsarbeid i fjellanlegget

3. februar, 2017

Sprengning i VEAS fjellanlegg
To prosjekter er i gang med anleggsarbeid som krever sprengning. Rystelsesmålere er utplassert i fjellanlegget. Det er svært lite sannsynlig at våre naboer vil merke noe til sprengningsarbeidene.

Luktulemper ved produksjonsomlegging

19. juli, 2016

Om VEAS
VEAS renser avløpsvann for mer enn 600 000 personer rundt Oslofjorden og er landets største renseanlegg.
Renseanlegget på Bjerkås behandler årlig omtrent 110 mill m3 avløpsvann. Søppel og organisk materiale skilles i anlegget ut fra avløpsvannet. Hovedproduktene er renset vann til fjorden og VEAS-jord til bonden i østlandsregionen. I tillegg produserer anlegget biogass og en nitrogenløsning. Biogass brukes i egen strømproduksjon og nitrogenløsningen selges til Yara for bruk i produksjon av fullgjødsel.

VEAS vokser!

3. juli, 2015

Som følge av økt befolkningsvekst, endring i klima og endrete forventninger og krav, vil VEAS de kommende årene foreta større investeringer i selskapets infrastruktur og anlegg, slik vi kan løse våre oppgaver på en robust, bærekraftig og tidsmessig måte – også for kommende generasjoner.

Ny strategiplan

25. februar, 2015

VEAS nye strategiplan er nylig vedtatt. Vi har de kommendre årene ambisiøse planer for vår kjernevirksomhet, både innen vannrensing, gjødsel- og energiproduksjon. I tillegg har vi et ønske om å informere mer aktivt - både befolkningen rundt Oslofjorden generelt, men barn og ungdom spesielt - for å øke bevisstheten omkring betydningen av en ren Oslofjord. Les mer her

VEAS på Oslofjordmuseet

19. juni, 2014

VEAS har medvirket til en egen utstilling på Oslofjordmuseet i Asker; ’En renere fjord’. Denne handler om hvordan avløpsvannet fra Oslo-området behandles for å unngå at den havner i Oslofjorden som forurensning. Utstillingen er en del av VEAS’ arbeid med å bevisstgjøre folk flest om hvordan de selv kan bidra til en renere fjord. Mer info her.

Investeringsprogram for en enda renere Oslofjord

19. juni, 2014

De neste 4-6 årene skal det gjennomføres nødvendig rehabilitering og oppgradering av anlegget. Dette omfatter også å etablere nitrogenfjerning i to prosesslinjer, slik at alle åtte linjer har nitrogenfjerning. Samlet utgjør disse investeringene nær 1 milliard kroner. VEAS har også satt i gang planleggingsarbeid for å kunne møte ytterligere vekst og nye krav og forventninger. 

1 2 3 4 Neste »