Om VEAS

VEAS-anlegget er Norges største renseanlegg, og er en helt avgjørende bidragsyter i arbeidet med å holde Oslofjorden ren.
 
VEAS er et interkommunalt samarbeid som eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. Selskapets og eiernes ansvar og forpliktelser framgår av Overenskomst og vedtekter.
 
Avløpsvann fra mer enn 600.000 innbyggere i Oslo, Bærum og Asker blir transportert via VEAS-tunnelen fra påslippspunkt i kommunene og ut til renseanlegget på Bjerkås Asker.
VEAS renser også avløpsvann fra Røyken og Nesodden kommuner. Anlegget ligger i fjell og er i drift hele døgnet, året rundt. VEAS har om lag 83 ansatte.
 
I tillegg til effektiv vannrensing, medvirker VEAS til at næringsstoffer bringes tilbake til kretsløpet gjennom produksjon av stabilisert, hygienisert og kalktilsatt avløpsslam (VEAS-jord) og ammoniumnitrat som brukes innen landbruket. VEAS produserer også biogass som utnyttes til produksjon av elektrisk strøm og varme.
 
I løpet av de neste 4-6 årene skal VEAS investere over 1 milliard kroner på omfattende rehabilitering og oppgradering av anlegget – noe som skal gjennomføres mens anlegget er i full drift.

Se video og artikkel om VEAS her:
http://www.tek.no/artikler/veas/164963