Generalforsamling, styre og ledelse


 

Generalforsamling

Asker

Lene Winger Conradi


Bærum

Lisbeth Hammer Krog

Oslo

Sirin Stav
 

Styremedlemmer

Tore Olaf Rimmereid, styrets leder

Gunnar Leganger

Bernt Stilluf Karlsen

May Rostad

Jorunn Gislefoss

Rune Gjessing

Eli Skrøvset

Ruth Hoksmo, ansattes representant

Per Øyvind Engelberg, ansattes representant

Ledelsen ved Veas består av:

Ragnhild Borchgrevink, konsernsjef