Møteplan for styre og råd/generalforsamling 2021

Møteplan for styret 

 

Torsdag 11. februar Kl. 14.00
Tirsdag 9. mars Kl. 14.00
Torsdag 9. september Kl. 14.00
Torsdag 28. oktober Kl. 14.00
   

 

Møteplan for rådet/generalforsamlingen 

Torsdag 25. mars Kl. 16.00 På Veas
Torsdag 18. november Kl. 16.00 Bærum kommune