Møteplan for styre og råd/generalforsamling 2021/2022

Møteplan for styret 

 

Torsdag 11. februar 2021 Kl. 14.00
Tirsdag 9. mars 2021 Kl. 14.00
Torsdag 9. september 2021 Kl. 14.00
Torsdag 28. oktober 2021 Kl. 14.00
Torsdag 3. februar 2022 Kl. 14.00
Torsdag 10. mars 2022 Kl. 14.00

 

Møteplan for rådet/generalforsamlingen 

Torsdag 25. mars 2021 Kl. 16.00 På Veas
Torsdag 18. november 2021 Kl. 16.00 Bærum kommune
 
Torsdag 31. mars 2022 Kl. 16.00 på Veas