Ønsker du å benytte dette nettstedet uten informasjonskapsler?

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

1. Bruk av informasjonskapsler MV.

Vi benytter såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen på Nettstedet. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Informasjonskapsler gjør at vi kan tilpasse tjenester ut fra informasjonen som lagres, og for deg som bruker kan informasjonskapslene gjøre besøket på vår nettside mer brukervennlig og tilpasset.

Du har muligheten til å hindre at vi plasserer slike informasjonskapsler i din nettleser. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Ulempen med å deaktivere cookies i nettleseren din kan være at Nettstedet ikke vil fungere optimalt. Grunnen er at formålet med de fleste informasjonskapslene vi benytter er å sørge for nettopp funksjonalitet på Nettstedet.

Slik administrerer du informasjonskapsler.

Vi benytter også andre verktøy enn informasjonskapsler for å innhente informasjon om din IP-adresse, hvilken type nettleser du bruker, din bredbåndsleverandør, operativsystem, dato og tid for besøk på Nettstedet, samt en del data om hvordan du navigerer på siden.

Denne informasjonen bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre Nettstedet mer brukervennlig.

2 Hensikt

Personvernerklæringen beskriver hvordan Veas behandler personopplysninger om besøkende eller andre eksterne som henvender seg til Veas, og evt websiden www.veas.nu (heretter Nettstedet)

3 Definisjoner

Personopplysning: en opplysning eller vurdering som kan knyttes til enkeltperson, for eksempel navn, adresse, e-postadresse og fødselsnummer.
 

4 Ansvar/omfang

Veas er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig), adresse: Bjerkåsholmen 125, 3470 Slemmestad. Veas samler ikke inn sensitive personopplysninger.
Det er frivillig for besøkende på Veas å oppgi personopplysninger. For å komme inn på Veas må imidlertid alle besøkende av sikkerhetshensyn registrere seg inn i vårt besøksregisteringssystem. Besøkende må oppgi navn, arbeidsgiver og telefonnummer.
Ved registrering av klager eller annet, oppgir klager navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Opplysningene avgis av personen selv når vedkommende er i kontakt med en Veas-medarbeider eller ved bruk av vårt elektroniske besøksregistreringssystem eller klageskjema. Adresse må registreres for at Veas skal kunne behandle klagen.

5 Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene er samtykke fra den enkelte.
Gjeldende norske regler ligger til grunn for Veas’ behandling av personopplysninger, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Alle som spør har rett til å få grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, første ledd. I henhold til personopplysningsloven har du rett til innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige opplysninger, ufullstendige opplysninger eller opplysninger Veas ikke har adgang til å behandle blir rettet, supplert eller slettet. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

6 Sikring og sletting av personopplysningene

Opplysningene vil ikke bli utlevert fra Veas uten samtykke fra den registrerte, med mindre Veas er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon. Personopplysninger arkiveres elektronisk. Utskrifter av personopplysninger makuleres etter bruk. Besøksregisteret slettes automatisk etter tre måneder. Adgang til elektronisk system som inneholder personopplysninger er begrenset til nøkkelpersonell i administrasjonen og sikret med bruk av individuelle brukernavn og passord. Eventuelle utskrifter av personopplysninger oppbevares i låst arkivskap eller låst rom.

7. Endringer

Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på Nettstedet. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på Nettstedet.

8 Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål til denne personvernerklæringen eller til behandlingen av personopplysninger, kan du kontakte administrasjonssjefen ved Veas.