Visjon og strategi

Vi har en bevisst strategi og holdning til sirkulær økonomi, miljø og samfunnsansvar. Vårt overordnede mål er å levere maksimal samfunnsnytte. Veas har ambisjoner om å ta en bredere rolle enn bare å rense avløpsvannet fra kommunene rundt Oslofjorden. Samfunnsnytteaspektet gir føringer om å forstå omverdenen og utnytte ressursene i avløpsvannet. Vi skal jobbe mot null utslipp. Økt fokus i samfunnet på miljø og klima og på bærekraftig, sirkulær økonomi gir Veas nye muligheter og utfordringer. 

Her finner du Veas' strategiplan i sin helhet.