Energi#Miljøvennlig biogass

Biogass

Slammet som skilles ut i vannrenseprosessen er også en energiressurs. I de store utråtningstankene, med oppholdstid på over 20 dager, brytes slammet ned av bakterier. I denne prosessen dannes store mengder biogass som kan brukes til å produsere strøm, varme og drivstoff. Frem til 2020, har Veas benyttet biogassen til energi og varme i anlegg og administrasjonsbygg, men etter at det nye raffineringsanlegget ble bygget, oppgraderes biogassen og blir til flytende drivstoff til transportsektoren.